تبلیغات
علمها - بلوک دیاگرام تلویزیون

علمها - بلوک دیاگرام تلویزیون

برق - الکترونیک - فناوری

برق - الکترونیک - فناوری

علمها - بلوک دیاگرام تلویزیون برق - الکترونیک - فناوری
الکترونیک - مخابرات - تلویزیون
برق الکنرونیک تکنولوژی در علمها: مدار فلزیاب

بلوک دیاگرام تلویزیون

نمودار بلوکی بخش های تلویزیون

بهترین درک از عملکرد مدارات و دستگاه های الکترونیکی ، شناخت و مشاهده نمودارهای بلوکی (بلوک دیاگرام) آن می باشد . در این قسمت 10 بلوک دیاگرام مختلف از اجزا و بخش ها و نمای کامل تلویزیون ارائه گردیده است .
بلوک دیاگرام ها شامل :

AGC -  طبقه افقی - طبقات IF قدرت و صوت - طبقه همزمانی - طبقه عمودی - طبقه تقویت تصویر - تلویزیون توشیبا - دیاگرام کلی - بخش سیگنال -  سیستم LCD - سیستم NTSC

علم و فناوری 
آموزش در سایت علمها دات کام -

جهت مشاهده تصاویر در اندازه ی بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک کنید

بلوک دیاگرام AGC کلیدی تلویزیون (بخش خودکار کنترل بهره)

 تصویر1-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر2 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام AGC

بلوک دیاگرام طبقه افقی ترانزیستوری تلویزیون

تصویر2-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر3 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام طبقه افقی ترانزیستوری

بلوک دیاگرام طبقات IF و قدرت و صوت تلویزیون

تصویر3-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر4 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام طبقات IF صوت

بلوک دیاگرام طبقه همزمانی تلویزیون

 تصویر4-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر5 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام همزمانی

بلوک دیاگرام طبقه عمودی ترانزیستوری تلویزیون

 تصویر5-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر6 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام طبقه عمودی

بلوک دیاگرام طبقه تقویت تصویر ترانزیستوری تلویزیون

 تصویر6-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر7 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام طبقه تقویت تصویر

بلوک دیاگرام تلویزیون توشیبا

 تصویر7-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر8 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام تلویزیون توشیبا

بلوک دیاگرام کلی تلویزیون

 تصویر8-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر9 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام کلی


بلوک دیاگرام بخش سیگنال تلویزیون

 تصویر10-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر10 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام بخش سیگنال

بلوک دیاگرام تلویزیون با سیستم LCD

 تصویر11-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر11 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام سیستم LCD

بلوک دیاگرام تلویزیون با سیستم NTSC

 تصویر12-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر12 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام سیستم NTSC

بلوک دیاگرام کلی و مختصر تلویزیون

 تصویر13-علمها: برق الکترونیک تکنولوژی : TV Diagram بلوک دیاگرام های تلویزیون،نمودار تلویزیون
تصویر13 علمها- برق الکترونیک تکنولوژی: بلوک دیاگرام کلی و مختصر
 
 گردآوری و ویرایش : علمها
علمها مرجع علم فناوری آموزش


دیگر مقالات مرتبط با تلویزیون در علمها

مقایسه ی لامپ های تصویر تلویزیون


طبقه بندی: قطعات و وسایل الکترونیک، 
برچسب ها: نمودار تلویزیون، نمودار آموزشی تلویزیون، دیاگرام AGC، دیاگرام طبقات تلویزیون، دیاگرام بخش سیگنال، دیاگرام تلویزیون LCD، بلوک دیاگرام تلویزیون،  

تاریخ : 1393/04/15 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : م باقری | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.